• Hoa Sứ 1

Hoa Sứ 1 - Sảnh tiệc

Hoa sứ 1 gồm có 2 sảnh với sức chứa 600 khách/sảnh. 

 

 

Tầng trệt:

 

Tầng lầu: