Liên hệ

KHÁCH SẠN ĐỆ NHẤT

18 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84 28) 3844 1199 - 3844 1175 - 3844 1167

Fax:             (84 28) 3844 4282

Website: www.firsthotel.com.vn

 

Hotlines: 

     - Dịch vụ lưu trú:                             (84) 912 3030 06

     - Buffet, tiệc, hội nghị, tiệc cưới:  (84 28) 3846 2944

  

Emails:

     - Dịch vụ lưu trú:                             sales@firsthotel.com.vn

     - Buffet, tiệc, hội nghị, tiệc cưới:     anhnguyen@firsthotel.com.vn  

 

Like fanpage để cập nhật thông tin Khách sạn Đệ Nhất: www.facebook.com/firsthotel.com.vn

 

Lưu ý: * là thông tin cần thiết.