Sảnh hội nghị

 

Từ các phòng họp nhỏ dành cho hội thảo đến các đại sảnh dành cho triển lãm, hội nghị khách hàng  …. cũng như các yêu cầu đặc biệt cho một sự kiện ý nghĩa của doanh nghiệp đều được First Place đáp ứng một cách hoàn hảo và tinh tế nhất.


Các cách sắp xếp & bố trí: 

Tên gọi

Kích thước

Các kiểu sắp xếp bàn
Chữ I Chữ U Lớp Học Rạp hát Bàn tròn
 Mimosa 28m x 10m =
280 m2
45 40 - 50 100 180 18
 Violet 29m x 15m =
435 m2
50 55 - 60 200 350 35
 Tulip 28m x 10m =
280 m2
45 40 - 50 100 180 18
 Rose 29m x 15m =
435 m2
50 55 - 60 200 350 40
 Hoa Sứ Đỏ 25m x 17m =
425 m2
50 - 70 55 - 75 200 350 35
 Hoa Sứ I (trệt) 35m x 19m =
665 m2
60 - 80 66 - 88 300 500 60
 Hoa Sứ I (lầu) 35m x 19m =
665 m2
60 - 80 66 - 88 400 800 70
 Hoa Sứ II 21,5m x 19m =408,5 m2 55 - 60 50 200 350 40
 Phòng họp Khu A 4,4m x 3,6m =
15,84 m2
8 xx 12 18 xx
 Phòng họp Khu B 9m x 3,5m =
31,5 m2
26 xx 30 35 xx
 Jacques Thermolle (1A) 4,5m x 3m =
13,5 m2
10 xx xx 12 01
  Jacques Thermolle (1B) 4,5m x 3,5m =
15,75 m2
10 xx 10 15 01
  Jacques Thermolle (LẦU 2) 9m x 4m =
36 m2
24 xx 30 35 xx
 Phố Nướng phòng 1 11,9m x 4,5m =53,55 m2 30 - 32 xx 36 50 05
  Phố Nướng phòng 2 7,5m x 4,5m =33,75 m2 20 xx 18 30 03
  Phố Nướng phòng 3 4,5m x 3,6m = 16,2 m2 10 xx 10 15 01
  Phố Nướng phòng 4 4,5m x 3,6m =
16,2 m2
10 xx 10 15 01
  Phố Nướng phòng 5 7,3m x 4,5m = 32,85 m2 20 xx 18 30 03
 Phố Nướng phòng 6 7m x 5m =
35 m2
20 xx 36 40 xx